LICZNIK ODWIEDZIN
  • 517987
NEWSLETTER
Wczytywanie... Wczytywanie...
POLEĆ ZNAJOMEMU
Email Znajomego
Wpisz treść
Przepisz z obrazka

postheadericon O NAS

A A A

 
Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
UTW w Białej Podlaskiej powstał w 2005 r., w roku Jubileuszu 5-lecia Uczelni, jako pomysł JM Rektora prof. nadzw. Józefa Bergiera. Uniwersytet działa jako jednostka organizacyjna Uczelni, posiada Radę Programową, Samorząd Słuchaczy oraz Kierownika.
Uniwersytet powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska. Celem jego działalności jest wyjście naprzeciw osobom, które zakończyły karierę zawodową, osobom samotnym i stworzenie możliwości udziału osób starszych m.in. w:
- procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy,
- realizacji osobistych zainteresowań,
- utrzymaniu sprawności psychicznej i fizycznej,
- życiu kulturalnym i społecznym,

a także: włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, nauka zdrowego życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej, podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Wszystkie podejmowane działania służyć mają rozwiązaniu poważnego problemu społecznego jakim jest poprawa jakości życia ludzi starszych.
Rokrocznie, UTW w Białej Podlaskiej skupia wokół siebie ponad 80 zarejestrowanych członków, którzy korzystają z szerokiej oferty zajęć fakultatywnych, m.in. z:
- zajęć z języka angielskiego,
- informatyki,
- gimnastyki usprawniającej,
- gimnastyki na basenie,
- wszelkiego rodzaju warsztatów tematycznych.
Słuchacze dzięki staraniom Samorządu i Rady Programowej mają możliwość uczestniczenia również w ciekawych wykładach akademickich, spotkaniach literackich, kulturalnych, sportowych, turystycznych, spotkaniach wyjazdowych związanych z kulturą, poznawaniem regionów i historii Polski. Wykłady akademickie prowadzone są przez znamienitych gości, specjalistów wielu dziedzin. Zajęcia fakultatywne prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i profesjonalni instruktorzy (taniec, basen). Słuchacze korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni, sal i auli wykładowych oraz nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego i gimnastycznego.
Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu akademickim Uczelni, biorą udział
w wszelkiego typu imprezach akademickich, włączają się w organizowane akcje społeczne, wspólnie ze społecznością akademicką tworzą wielopokoleniową platformę wymiany doświadczeń uczestnicząc i kultywując rocznice świąt narodowych. UTW czynnie współpracuje z lokalnymi instytucjami i ośrodkami kulturalnymi.
Realizujemy projekty unijne
Za sukces w działalności UTW należy uznać zdobycie w 2007 r. funduszy ze Wspólnego Podkomitetu Sterującego dla Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA na wniosek pt.:” Szlakiem dawnych kultur i religii - spotkanie integracyjne studentów UTW z Białej Podlaskiej i Grodna”, którego koordynatorem była Dorota Karwacka – Kierownik UTW. Bezpośrednim celem projektu było stworzenie podstaw dla integracji regionu poprzez budowanie wzajemnej świadomości i poznania pomiędzy obywatelami sąsiadujących państw oraz poznania elementów ich wspólnej historii. Dzięki spotkaniu stworzono podstawy do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów
i integracji mieszkańców Euroregionu.
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez UTW w Białej Podlaskiej był projekt pt. „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób w wieku 50+”, którego celem było stworzenie warunków dla wzrostu aktywności zawodowej i społecznej generacji 50+ na Lubelszczyźnie, dzięki stworzeniu efektywnych, ponadnarodowych powiązań partnerskich w ramach współpracy miedzy Lubelszczyzną (Polska) a Perthshir (Szkocja). Projekt wskazywał korzyści wynikające z zatrudniania osób posiadających duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Celem było również złamanie stereotypów panujących na rynku pracy, dotyczących zatrudnienia lub stworzenia własnego miejsca pracy wyłącznie przez ludzi młodych.
W ramach projektu zorganizowano m.in.: wyjazdy studyjne seniorów do Szkocji, Przyjazd Szkotów do Polski,  Międzynarodową konferencję „ Polityka zarządzania wiekiem w firmie”, wydano publikację ( pol.- ang.) „ Program Aktywizacji osób w wieku 50+ na Lubelszczyźnie”, oraz wydano unikatowy przewodnik turystyczny ( pol- ang.) „ Dlaczego warto spędzić jesień życia na Lubelszczyźnie?- przewodnik dla osób
w wieku 50+”.
                           Dorota Karwacka - Kierownik UTW
LOGOWANIE

| Zarejestruj się | Nie pamiętasz hasła?

WYDARZENIA
ANKIETA

Czy UTW jest dobrym przedsięwzięciem?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...