LICZNIK ODWIEDZIN
  • 516950
PRACA
NEWSLETTER
Wczytywanie... Wczytywanie...
POLEĆ ZNAJOMEMU
Email Znajomego
Wpisz treść
Przepisz z obrazka

postheadericon STUDY VISITS

A A A

Lubelszczyzna urzekła szkockich seniorów

W ramach projektu „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób w wieku 50+”, w dniach 5-14 maja 2010 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PSW w Białej Podlaskiej odwiedziła  18 osobowa grupa Szkotów – słuchaczy UTW w  Perth w Szkocji.
Byłam pod wrażeniem tak wielu doświadczeń i serdecznego przywitania, ale byłam też rozczarowana – tak mało czasu, a tyle ciekawych miejsc do podziwiania!” – mówiła jedna z seniorek, dziękując organizatorom spotkania polskich i szkockich słuchaczy UTW.
Rzeczywiście, program wizyty studyjnej Szkotów na terenach Lubelszczyzny był niezwykle bogaty. Goście zaproszeni przez obchodzący w tym roku jubileusz pięciolecia swojej działalności UTW PSW, mieli możliwość poznania zarówno goszczącej ich Uczelni oraz jej władz, jak również samego miasta Biała Podlaska i terenów Lubelszczyzny.
Na okoliczność wizyty Szkotów wydany został polsko-angielski przewodnik dla seniorów pt. „Dlaczego warto spędzić jesień życia na Lubelszczyźnie?” autorstwa Danuty Nałęckiej i Andrzeja Kasprzyka. Z książeczką w ręku, niezwykle aktywna i pogodna grupa szkockich seniorów, miała możliwość zwiedzenia niemal wszystkich opisanych w niej miejsc. „Odwiedziliśmy wiele miejsc, które mógłbym zarekomendować innym odwiedzającym – Lublin, Kazimierz Dolny, Zamość. Pozytywne wrażenie wywarł na mnie bogaty program wizyty” opowiadała zauroczona Lubelszczyzną Freda Marguerite Ross.  „Wiele się nauczyłem o życiu w Polsce. Nigdy, z żadnej książki, nie dowiedziałbym się tak wielu faktów na temat obozu koncentracyjnego w Majdanku.” zapewniał Roderick William Forbes Sim. Powyższe i wiele innych wypowiedzi naszych szkockich gości, jak również podarowana im przez bialskich gospodarzy publikacja „Dlaczego warto spędzić jesień życia na Lubelszczyźnie?”, którą zabrali ze sobą „w świat” z pewnością zachęcą również innych seniorów - ze Szkocji i nie tylko - do przyjazdu i wypoczynku rodzinnego na terenie województwa lubelskiego.
Odwiedzający nas goście mieli również okazję uczestniczenia w licznych spotkaniach z władzami naszej uczelni, miasta i regionu. W  uroczystych spotkaniach z reprezentacją UTW w Perth spotkali się m.in. przedstawiciele władz uczelni w osobach: Rektora Mieczysława Adamowicza, Prorektora ds. rozwoju Józefa Bergiera, Kanclerza PSW, Leszka Petruczenko, Dyrektora Gabinetu Rektora, Adama Chodzińskiego, przedstawiciele władz samorządowych: Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski, Starosta Powiatu,  Tadeusz Łazowski, oraz Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Renata Szwed. W spotkaniach brali udział również: pełnomocnik rektora ds. UTW AWF Biała Podlaska, Elżbieta Otto, Przewodnicząca lubelskiej filii UTW, Alicja Radzikowska, a także przedstawiciele jednostek kulturalnych współpracujących z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białej Podlaskiej m.in. Elżbieta Stradczuk, dyrektor Klubu Piast, Maria Skonieczna-Mikołajczuk, dyrektor ODK, oraz Sławomir Meleszczuk, Kierownik Ośrodka Szkoleniowo- Wystawienniczego w Grabanowie, w którego gościnnych progach mieli okazję przebywać goście ze Szkocji.
Głównym celem tych spotkań było stworzenie warunków do nawiązania powiązań partnerskich w sferze edukacji, gospodarki, kultury, turystyki i rekreacji pomiędzy Polską i Szkocją, na rzecz wsparcia rozwoju Regionu i miasta. Dodatkowo uświetniły je liczne pokazy, degustacje i występy. Zespół ludowy „ Biawena” pod dyrekcją p. Janusza Izbickiego, przedstawił tradycyjne tańce polskie w niezwykłej oprawie kostiumowej , a grupa teatralna z GOK pod kierownictwem Bożeny Pawliny-Maksymiuk wykonała przedstawienie regionalne pt. „Wesele Podlaskie”.
Specjalny program dla szkockich seniorów przygotowali również studenci PSW w Białej Podlaskiej. Na terenach ośrodka w Grabanowie zorganizowali oni festyn rekreacyjny i pokazy pomocy przedmedycznej. Natomiast podczas V Dnia Otwartego w budynku rektoratu PSW Szkoci podziwiali stoiska rekreacyjno-survivalowe i uczestniczyli w niezwykle żywiołowych zajęciach aerobiku, które poprowadziła, pracująca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji, dr Ewa Stępień.
Przywitanie było wspaniałe, mieliśmy szansę na poznanie wielu aspektów regionu, spotkanie ciekawych ludzi. Dowiedzieliśmy się ciekawych faktów na temat życia w Polsce. Wizyta była świetnie przygotowana. Szkoda, że różnice językowe nie pozwoliły na pełniejszą wymianę doświadczeń z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Polski.” – to kolejna wypowiedź jednego z gości ze Szkocji, podsumowująca ich wizytę w Białej Podlaskiej.
Kolejnym etapem projektu jest wizyta słuchaczy bialskiego UTW w Szkocji, zaplanowana na przełom czerwca i lipca bieżącego roku. 22- osobowa grupa wyruszy z rewizytą. Już teraz odbywają intensywny kurs językowy, co z pewnością poprawi kontakty pomiędzy zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami.
Mija 5 lat działalności bialskiego Uniwersytetu…
Uroczysta kolacja pożegnalna grupy szkockiej była również okazją do uczczenia jubileuszu pięciolecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku PSW w Białej Podlaskiej. Słuchacze, którzy uczestniczą w zajęciach od początku istnienia Uniwersytetu otrzymali z rąk rektora Mieczysława Adamowicza listy gratulacyjne. Następnie dokonano pokrojenia jubileuszowego tortu. Honory czynili: Bożena Rzepecka, przewodnicząca UTW w latach 2005-2007, Maria Steckiewicz, przewodnicząca w latach 2007-2009 oraz obecny przewodniczący UTW, Marian Świerzbiński.
Jubileusz ten jest dobrą okazją do podsumowań i refleksji.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej powstał w 2005 roku - roku Jubileuszu 5-lecia PWSZ, jako pomysł jej ówczesnego rektora, prof. Józefa Bergiera. Idea ta zrodziła się na podstawie obserwacji lokalnego środowiska i w odpowiedzi na jego potrzeby. Celem tworzonego Uniwersytetu było wyjście naprzeciw osobom, które zakończyły karierę zawodową, osobom samotnym i niepełnosprawnym. Stworzenie im możliwości udziału w procesie edukacyjnym, życiu kulturalnym i społecznym, realizacji osobistych zainteresowań i utrzymywania sprawności psychicznej i fizycznej. Tworzony UTW miał stanowić szansę włączenia osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, ich aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej.
Od momentu powołania do dnia dzisiejszego wszystkie działania podejmowane w ramach uniwersytetu ukierunkowane są głównie na rozwiązanie poważnego problemu społecznego, jakim jest poprawa jakości życia ludzi starszych. Dziś Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PSW skupia wokół siebie ponad 100 zarejestrowanych członków i wielu sympatyków, którzy mają możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich, spotkaniach literackich, kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także w licznych spotkaniach wyjazdowych do miejsc związanych z kulturą, sztuką i historią. Wykłady akademickie prowadzone są przez znamienitych gości, specjalistów z wielu dziedzin, a zajęcia fakultatywne prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i profesjonalni instruktorzy. Słuchacze korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni, sal i auli wykładowych oraz nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego i gimnastycznego.
Aktywnie uczestniczą w życiu akademickim Uczelni, włączają się w organizowane akcje społeczne, wspólnie ze społecznością akademicką tworzą wielopokoleniową platformę wymiany doświadczeń. Czynnie współpracują z lokalnymi instytucjami i ośrodkami kulturalnymi.
Za sukces w działalności UTW należy uznać zdobycie funduszy unijnych na projekt „Szlakiem dawnych kultur i religii - spotkanie integracyjne słuchaczy UTW z Białej Podlaskiej i Grodna” w 2007 roku, którego celem było stworzenie podstaw dla integracji regionu.
Od stycznia 2010 roku, wspólnie z partnerem - Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Perth w Szkocji, Państwowa Szkoła Wyższa realizuje projekt „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób w wieku 50+”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują m.in. rozwijanie długofalowej współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy lokalnymi społecznościami na terenie województwa lubelskiego i regionu Perthshir w Szkocji. Do kolejnych założeń projektu należy popularyzowanie informacji o polityce zarządzania wiekiem oraz znaczeniu utrzymywania aktywności zawodowej wśród osób w wieku 50+ wśród pracodawców, władz lokalnych, instytucji i organizacji pozarządowych. Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez organizację konferencji „Zarządzanie wiekiem w firmie” oraz opracowanie „Programu aktywizacji osób w wieku 50+”.
Działania, które Uniwersytet planuje realizować w ramach projektu w przyszłości, to utworzenie Ponadnarodowej Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń, pomagającą osobom starszym dzielić się wiedzą i rozwiązaniami w zakresie promocji aktywnych postaw, promocji dłuższej aktywności zawodowej a także utworzenie Agencji Zatrudnienia os. 50+.
W bialskim UTW stale pojawiają się nowe pomysły. Wiemy już, że grono naszych słuchaczy to wulkan energii, ogromny potencjał wiedzy i doświadczeń, którego nie można zmarnować.

Dorota Karwacka Koordynator projektu Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku

LOGOWANIE

| Zarejestruj się | Nie pamiętasz hasła?

WYDARZENIA
ANKIETA

Czy UTW jest dobrym przedsięwzięciem?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...