LICZNIK ODWIEDZIN
 • 517970
NEWSLETTER
Wczytywanie... Wczytywanie...
POLEĆ ZNAJOMEMU
Email Znajomego
Wpisz treść
Przepisz z obrazka

postheadericon CELE

A A A

Głównym celem projektu jest Stworzenie warunków dla wzrostu aktywności zawodowej i społecznej generacji 50+ na Lubelszczyźnie, dzięki stworzeniu efektywnych, ponadnarodowych powiązań partnerskich w ramach współpracy miedzy Lubelszczyzną (Polska) a Perthshire (Szkocja).

Osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do wsparcia rozwoju województwa lubelskiego, w szczególności Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego, w kontekście gospodarczym oraz rozwoju współpracy międzynarodowej.

Projekt ma wskazać korzyści wynikające z zatrudniania osób posiadających duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Celem jest również złamanie stereotypów panujących na rynku pracy, dotyczących zatrudnienia lub stworzenia własnego miejsca pracy wyłącznie przez ludzi młodych.
Cele szczegółowe:
 1.  Popularyzacja zatrudnienia osób starszych i zapobieganie dyskryminacji wiekowej na rynku pracy,
 2. Stworzenie programu aktywizacji osób 50+, dobrze zaadresowanego, skutecznego i efektywnego, przy współpracy kompetentnych podmiotów,
 3. Utworzenie ponadnarodowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami,
 4. Stworzenie Agencji Zatrudnienia dla osób w wieku 50+,
 5. Promocja aktywnych postaw wśród starszych,
 6. Promocja dłuższej aktywności zawodowej,
 7. Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu z kraju partnera projektu,
 8. Podniesienie efektywności ponadnarodowej współpracy międzyregionalnej dzięki odpowiedniemu doborowi partnera projektu, pozwalającemu na pozyskanie informacji pomocnych w rozwiązaniu konkretnego problemu na Lubelszczyźnie, jakim jest niski wskaźnik aktywności zawodowej i społecznej wśród osób w wieku 50+,
 9. Pozyskanie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie utrzymywania jak najdłuższej aktywności zawodowej przez osoby po 50 roku życia, poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej, konferencji, seminariach i prezentacjach,
 10. Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami organizacji działających na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+ w Szkocji,
 11. Promocja Lubelszczyzny wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzeszonych w ramach Third Age Trust w Wielkiej Brytanii,
 12. Popularyzacja informacji wśród pracodawców, władz lokalnych, instytucji, organizacji pozarządowych o polityce zarządzania wiekiem oraz znaczeniu utrzymywania aktywności zawodowej wśród osób w wieku 50+,
 13. Promowanie elastycznych form pracy jako narzędzia przedłużania aktywności zawodowej,
 14. Nawiązanie i rozwijanie współpracy ponadregionalnej, czerpanie i wymiana wiedzy, dobrych praktyk i przekładanie pomysłów na lokalny rynek, kreowanie długofalowej współpracy na wielu płaszczyznach,
 15. Zmiana podejścia do roli generacji seniorów w społeczeństwie, w gospodarce,
 16. Rozwój i umocnienie związków pomiędzy lokalnymi społecznościami na terenie województwa lubelskiego i regionu Perthshire w Szkocji,

Cel główny oraz cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Realizację wizyt studyjnych (wizyta UTW działającego przy PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Szkocji, wizyta UTW w Perth w Polsce),
 • Stworzenie interaktywnej strony internetowej stanowiącej platformę wymiany informacji miedzy osobami w wieku 50+ oraz organizacjami działającymi na ich rzecz, z całej Europy.
 • Organizacja międzynarodowej konferencji tematycznej „Polityka zarządzania wiekiem w firmie”,
 • Wydanie publikacji pokonferencyjnej w języku angielskim i polskim,
 • Wydanie folderu pn. Dlaczego warto spędzić jesień życia na Lubelszczyźnie?” promującego Lubelszczyznę wśród osób w wieku 50+ w Szkocji.
 • Utworzenie Agencji zatrudniania dla osób w wieku 50+.

Realizacja celu głównego jest szczególnie istotna w regionie Lubelszczyzny i wychodzi naprzeciw zapisanym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego celom tj. Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie – w projekcie osiągnięty dzięki przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i zawodowej osób w wieku 50+; Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału kulturowego i społecznego w regionie – w projekcie osiągnięty dzięki wykorzystaniu potencjału osób w wieku 50+ w postaci, wiedzy i doświadczeń; Rozwój współpracy międzyregionalnej województwa w układzie międzynarodowym, krajowym i transgranicznym wpływający na transfer wiedzy, dobrych praktyk – w projekcie osiągnięty dzięki nawiązaniu współpracy służącej przede wszystkim transferowi wiedzy, która ma wpłynąć na rozwiązanie problemu dezaktywizacji zawodowej osób w wieku przedemerytalnym w regionie; Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie realizowany dzięki prowadzeniu aktywnej polityki rynku pracy na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym aktywizacja zawodowa młodzieży, bezrobotnych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób po 50 roku życia) – w projekcie osiągnięty dzięki stworzeniu Agencji Zatrudnienia dla osób w wieku 50+, stworzeniu programu aktywizacji zawodowej i społecznej, akcję edukacyjna wśród przedsiębiorców.

LOGOWANIE

| Zarejestruj się | Nie pamiętasz hasła?

WYDARZENIA
ANKIETA

Czy UTW jest dobrym przedsięwzięciem?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...