LICZNIK ODWIEDZIN
  • 548085
NEWSLETTER
Wczytywanie... Wczytywanie...
POLEĆ ZNAJOMEMU
Email Znajomego
Wpisz treść
Przepisz z obrazka

postheadericon PSW U3A GALLERY

A A A

Wigilia w UTW

18.12.2013 r. Jak co roku podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia świąteczne. Perfekcyjnie przygotowany przez naszą przewodniczącą Ewę Kuczewską scenariusz przyczynił się do podniosłości tego wieczoru. Słowo wstępne przewodniczącej, wystąpienie pani kierownik UTW dr Doroty Karwackiej, przeczytana przez duszpasterza akademickiego ks. dr Jacka Muchę ewangelia, błogosławieństwo od niego na ten, i nie tylko, wieczór, piękne dekoracje, w tym „anielski stół” przygotowany przez koleżankę Justynę Firut, dały estetyczną i duchową otoczkę tego wieczoru. Grupa recytatorska „ad hoc” wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój montażem poetyckim przygotowanym przez kol. Irenę Mikiciuk. Wigilijne dania przygotowała stołówka PSW. Całość upamiętniała na zdjęciach „uniwersytecka fotograf” Zosia Mikonowicz.
Tekst I.M.

Klifowe i piaszczyste wybrzeża

16.12.3013 r. W kolejnej „podróży na emeryturze” podziwialiśmy klify na Rugii (przylądek Arkona w Niemczech) i w angielskim Flamborough oraz uroczą Ostendę, królową belgijskich północno-nadmorskich uzdrowisk.
opr.IM

Wykład "Drzewo genealogiczne"

Genealogia to jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych. Podstawą jest zachodzące między nimi pokrewieństwo i powinowactwo.
Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie różnorakich źródeł - zwłaszcza metryk pochodzących z Ksiąg Kościelnych służących jako rejestry urodzeń, chrztów, zgonów. Innymi źródłami do poszukiwań są księgi miejskie, uniwersytety, testamenty, akty zgonów. Na ich podstawie sporządza się tablice genealogiczne ukazujące relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Prowadzeniem badań genealogicznych zajmować się może genealog zawodowy lub też amator-hobbysta. I właśnie o tym, co to jest genealogia i o sposobach poszukiwania można się było dowiedzieć podczas spotkania w ramach warsztatów genealogicznych 3 grudnia w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Genealodzy poznają nie tylko swoje korzenie – czyli odszukują swoich przodków- ale także zapoznają się z historią regionu i kraju. Genealogia pomaga wyobrazić sobie jak wyglądało życie naszych przodków, jak się ubierali, co jedli, na co chorowali, z jakimi problemami się borykali na co dzień.
O wszystkich meandrach genealogii opowiedziała Agata Bydluk – Wojtasik – archiwistka z wykształcenia, genealog z zamiłowania.
Tekst: Beata Zacharuk MBP, zdjęcia E.Kuczewska

Szlachetna Paczka

Słuchacze UTW przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej już po raz drugi włączyli się w działania projektu SZLACHETNA PACZKA. Została ona zainicjowana 13 lat temu w Krakowie przez ks.Jacka Stryczka, duszpasterza akademickiego. Ma ona charakter ogólnopolski. Daje obdarowanym rodzinom promyk nadziei, że nie są pozostawieni sami sobie i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich radośniejsze. Nasza grupa wolontariatu pod kierownictwem kol. Zosi Pawluczuk, przy wsparciu Eli Chaberskiej, Justyny Firut, Ali Frączak i Marii Płandowskiej zorganizowała zbiórkę SZLACHETNEJ PACZKI. Cel bardzo szczytny, który będziemy kontynuować.
Tekst i zdjęcia E.K.

Andrzejkowy wieczór.

Dni przed końcem listopada to tradycyjne zabawy „andrzejkowe”. I choć andrzejkowe wróżby w zasadzie dotyczą ludzi w innym wieku niż my, to dlaczegóżby nie pobawić się i nam? Wszak radość życia i śmiech to zdrowie. 28 listopada spotkaliśmy się więc z naszymi znajomymi spoza UTW, aby powróżyć sobie, polać wosk, potańczyć. Koleżanka Ewa Kuczewska przebrana za wróżbitę odczytywała, co mogą symbolizować figurki z lanego na wodę wosku, koleżanki wróżyły sobie przyszłość odkrywając tajemnice pod filiżankami, a wszyscy bawili się przednie. Wieczór ten pokazał, że takie spotkania przynoszą nie tylko możliwość spędzenia czasu, ale też luźnego porozmawiania bez patrzenia na zegarek, a przede wszystkim radość i taneczną gimnastykę.
Tekst I.M. zdjęcia E.Kuczewska

Aktywność fizyczna w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych.

To tytuł kolejnego wykładu doc. Mariana Stelmacha, którego wysłuchaliśmy 26 listopada br. Na wykładzie gościliśmy też słuchaczki z zaprzyjaźnionego drugiego UTW w Białej Podlaskiej. Aktywność fizyczna to obszar, kiedy mięśnie szkieletowe pracują i są spalane kalorie, aktywność prozdrowotna (HEPA- to skrót od angielskiego nazewnictwa) to taka, która służy naszemu dobremu samopoczuciu, ponieważ fizyczna nie zawsze temu służy. Niedostateczny poziom aktywności fizycznej i nieracjonalne/niezdrowe odżywianie się są przyczyną wielu chorób, a zwłaszcza otyłości i cukrzycy typu 2, rozwijającej się na tle zaburzeń gospodarki węglowodanowej, które to choroby stały się pandemią XXI wieku. Według raportu WHO z 2008 roku 3,2 mln śmierci na całym świecie następuje z powodu niedostatecznej aktywności fizycznej. Konkretne ćwiczenia fizyczne wpływające na zdrowotność, chodzenie (np.najlepszy lek dla cukrzyka obok farmakoterapii) to zajęcia poprawiające nam jakość życia.
Tekst I.M. zdjęcia E.Kuczewska

Dzień Seniora w UTW

Słowo „senior” znaczy z łaciny „starszy”, (od senex=stary) i odnosi się do wielu znaczeń, ale zawsze jest to kojarzone z kimś starszym wiekiem lub rangą. Społeczeństwa europejskie starzeją się, ale na to wskazuje najczęściej ich PESEL, o czym można było się przekonać podczas dzisiejszych (19.11) obchodów Dnia Seniora na naszym Uniwersytecie. Gościem honorowym była pani dziekan dr Joanna Marchel. Koleżanka przewodnicząca, Ewa Kuczewska, mówiła o współczesnych seniorach, utworzona ad hoc grupa teatralna przedstawiła kilka wierszy i inscenizację „Śmiechoterapia” (oczywiście wszystko o seniorach), a koleżanka Ala Frączak pokazała swoje rękodzieło i opowiedziała, jak się robi takie piękne ozdoby. Dyskotekę dla nas prowadził DJ SAAM. Można śmiało zastąpić słowo klasa i powiedzieć „Tak się bawi, tak się bawi nasz UTW”, bo „Niech nam kto mówi co chce z seniorami nie jest źle” (fragment inscenizacji).
Tekst I.M.

Śladami Adama Mickiewicza i Radziwiłłów na Białorusi

W dniu 15.11. nasi słuchacze mogli powędrować śladami Adama Mickiewicza i Radziwiłłów na Białorusi, co umożliwiła im kol. Irena Mikiciuk prezentując zdjęcia z wycieczki (zorganizowanej przez BCK). Zaosie, Nowogródek, jezioro Świteź, Nieśwież i Mir to miejscowości dawniej w Rzeczpospolitej a ich zabytki są dzisiaj pieczołowicie odrestaurowane staraniem władz białoruskich i udostępnione turystom. Szczególnie dużo wycieczek i osób indywidualnych, nieraz całymi rodzinami, zwiedza Nieśwież i Mir, których pałac i zamek są wpisane na światową listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO.
Tekst i zdjęcia I.M.

Wykład o finansach

Jestem emerytem, czas zostać…
może milionerem? To propozycja pana Mateusza Leszczyńskiego, doradcy finansowego „Profit” przekazana nam podczas wykładu w dniu 7.11.2013. Wiele z tego, o czym się dowiedzieliśmy możemy przekazać naszym dzieciom lub wnukom, bo to one powinny myśleć już dzisiaj, jak zabezpieczyć sobie stosowną emeryturę. Wiedzy o kredytach, ubezpieczeniach, inwestycjach i tzw. rozsądku finansowym nigdy za wiele. I może już milionerem za późno zostać, ale na pewno nie za późno na pomnażanie nawet niewielkich kwot, aby skorzystać z nich w bliższej lub dalszej przyszłości lub sprezentować je np. wnukom. A jak możemy to robić, dowiedzieliśmy się dzisiaj.
Tekst I.M.

Wyjazd do Lublina

Dnia 20.10.2013 r. 30-osobowa grupa z naszego UTW obejrzała w Lublinie sztukę „Kiedy kota nie ma” wystawioną przez Teatr Muzyczny. Lubelska premiera spektaklu autorstwa Johnniego Mortimera i Briana Cookea w reżyserii i inscenizacji Andrzeja Gałły odbyła się 9.06.2012 roku. Piosenki specjalnie do tej sztuki napisał Artur Kusaj, a muzykę do nich skomponowała Monika Gałła.
Oglądając sztukę dowiadujemy się, co mogą wymyślić tzw. słomiani wdowcy w średnim wieku i jak sobie starają się radzić, kiedy ich żony postanowiły wyjechać na miesiąc miodowy. „Kiedy kota nie ma” to znakomita komedia, pełna sarkastycznego, brytyjskiego humoru ukazująca w refleksyjny sposób pożycie zapewne nie tylko angielskiej klasy średniej.
Tekst I.M. Zdjęcia E.Kuczewska

"Wieczna Miłość" - film o życiu i twórczości L. van Beethovena

18.10.2013. Irena Mikiciuk, słuchaczka UTW, przedstawiła nam postać wielkiego niemieckiego kompozytora epoki klasycyzmu i prekursora romantyzmu w muzyce, Ludwiga van Beethovena. Poznaliśmy jego życie i twórczość poprzez słowo wstępne oraz film „Wieczna miłość” produkcji USA/Wlk. Brytania.
„Wieczna miłość ” to film z 1994 roku, który reżyserował, pisząc jednocześnie scenariusz, Bernard Rose. W postać kompozytora wcielił się Gary Oldman.
Anton Schindler, mentor kompozytora, zajmuje się testamentem Beethovena poszukując adresatki listu, tajemniczej „wiecznej miłości” muzyka. Filmowi towarzyszą piękne plenery, poruszająca muzyka, a Gary Oldman przekonująco oddał charakter kompozytora.
Tekst I.M. Zdjęcia E.Kuczewska

Spotkanie w Bibliotece Miejskiej

16.10.2013 r. wysłuchaliśmy prelekcji dr Jerzego Flisińskiego n.t. rodu Radziwiłłów. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej w ramach prowadzonych przez nią warsztatów genealogicznych.
Dr Flisiński opowiadał o bialskiej linii Radziwiłłów i o poszukiwaniu dokumentów w archiwach. Wielka wiedza faktograficzna, barwne opowieści z życia rodu pozwoliły nam poznać historię naszej ziemi oraz sprawiły, że czas przeznaczony na spotkanie minął za szybko. Mamy nadzieję na bis.
Tekst I.M. zdjęcia E.Kuczewska

Film "Wałęsa - człowiek z nadziei"

14.10.2013. - wspólne wyjście do kina.

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

8.10.2013 r. W inauguracji uczestniczyli JM Rektor PSW prof.zw. dr hab. Józef Bergier, kanclerz uczelni mgr Adam Chodziński oraz prezydent miasta Andrzej Czapski. Przybyły przedstawicielki UTW w Brześciu, UTW w Lublinie oraz przedstawiciele kół seniora działających w naszym mieście. W części artystycznej wystąpił kabaret seniorów „Odnowiony” z UTW Lublina z autorskim spektaklem „Posrebrzany walc” oraz senioralny zespół wokalny „Pasjonata”.

Wycieczka do Warszawy

W dniu 18.06.2012. grupa osób z naszego UTW oraz jego sympatyków wybrała się na wycieczkę do Parku Kultury w Powsinie oraz na występ „Mazowsza” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Spacer po parku, w którym rośnie dużo starodrzewów (m.in. 300-letni dąb szypułkowy, obecnie pomnik przyrody, grupa czarnych topól), srebrne świerki czy jarzębina płacząca był oddechem w upalny dzień. Dodatkowo można było posiedzieć w jednym z ogródków, zwiedzić pozostałe obiekty słynnego parku służące rekreacji czy działaniom kulturalnym oraz oczywiście posilić się w cieniu drzew. Dodatkową atrakcją jest położony na skraju parku Ogród Botaniczny PAN - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, do którego też udaliśmy się. W tzw. ekspresowym tempie obejrzeliśmy kolekcję flory Polski, kolekcję roślin drzewiastych (Arboretum), kolekcję roślin ozdobnych - bylin, irysów i roślin cebulowych (niestety już w większości przekwitniętych) oraz wspaniałych róż.
Wieczorem, po spacerze i lodach na Starym Mieście zasiedliśmy w fotelach amfiteatru Teatru Wielkiego Opery i Baletu aby rozkoszować się koncertem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Koncert rozpoczął chodzony „Kołem, kołem”, potem były m.in. tańce kaszubskie, sieradzkie, pasterskie z Jurgowa, z Podegrodzia, szamotulskie, lubelskie i rzeszowskie, Mazur, Sanniki (Oberek). Furorę zrobiły tańce góralskie i Krakowiak, które spotkały się ze szczególnym aplauzem widowni. Bardzo pięknym układem choreograficznym było „Lubuskie winobranie”. Nie zabrakło oczywiście śpiewów, słynnych „Piękna nasza Polska cała”, „Cyt,cyt”, ”Łowiczanka”, „Ej przeleciał ptaszek” czy oczywiście „Furmana”. Solista Filip Micek był zmuszony kilkakrotnie bisować. Finał to feeria barw i układów choreograficznych zespołu. Owacjom nie było końca, ale każdy występ musi przecież kiedyś się zakończyć. Wrażenia z wizyty w Powsinie i występu „Mazowsza” na pewno długo będą w nas.
Tekst: I. Mikiciuk, zdjęcia: I.Mikiciuk, A.Frommont, I.Gieruszka

"Zdrowie rodziny"

W dniu 14.06.2012 r. wysłuchaliśmy ostatniego wykładu zaplanowanego na drugi semestr. Dr Zofia Kubińska mówiła na temat zdrowej rodziny w ujęciu socjologicznym, społecznym i relacji rodzinnych. Podpowiadała lektury i cytowała naukowców zajmujących się tą dziedziną. Rodzina to droga, miłość, seksualność, prokreacja, wzajemna dbałość małżonków o siebie i dzieci, to rodzicielstwo niosące ze sobą ogromne wyzwania. I chociaż problematyka nie była dla nas „starszych” nowością, to jej usystematyzowanie i graficzne przedstawienie pozwoliło na kolejną refleksję. Może przekażemy ją swoim dzieciom i wnukom?
Tekst: I.Mikiciuk

Zakończenie roku akademickiego 2011/2012

12.06.2012 r. odbyło się oficjalne zakończenie roku akademickiego naszego UTW. Po raz kolejny spotkaliśmy się w “pięknych okolicznościach” Wodopólka. Tym razem przywitały nas wspaniale zastawione stoły, o które zatroszczyła się p. Jadwiga Turuta i jej pracownicy. W części oficjalnej spotkania głos zabrała Przewodnicząca Samorządu UTW, kol. Irena Mikiciuk, przedstawiając zebranym sprawozdanie z działalności UTW w mijającym roku akademickim. Podziękowała również wszystkim za uczestnictwo w zrealizowanych przedsięwzięciach, a szczególne podziękowania otrzymały osoby, które aktywnie pracowały na rzecz Uniwersytetu. Podziękowania, w imieniu Rektora PSW oraz własnym, złożyła również, obecna na spotkaniu, Kierownik UTW mgr Dorota Karwacka. Następnie wszyscy obecni słuchacze UTW otrzymali stosowne zaświadczenia. Tradycyjnie już, w części mniej oficjalnej, gościliśmy grupę studentów Instytutu Turystyki i Rekreacji z ich opiekunką mgr Małgorzatą Parafiniuk. Tym razem grający i śpiewający młodzi studenci szybko poderwali do wspólnej zabawy tych nieco starszych… Wspólne tańce i śpiewy oraz prowadzone przez studentów zabawy, trwały do wieczora.
opr. zomik

Wycieczka Nadbużanką

W dniu 31.05. grupa słuchaczek i jeden słuchacz naszego UTW udała się na zwiedzanie obiektów położonych na trasie tzw. Nadbużanki.
Odpowiednia pogoda sprzyjała podziwianiu obiektów sakralnych i świeckich oraz doliny Bugu. Zwiedziliśmy symboliczny cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I. wojny światowej w Zaczopkach, Pratulin - miejsce męczenników unickich, w Neplach zobaczyliśmy resztki świetności dworu i usłyszeliśmy parę historyjek z nim związanych. W Kostomłotach podziwialiśmy przecudną cerkiew unicką, a w Kodniu poznaliśmy historię obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej oraz zwiedziliśmy Muzeum Misyjne i okolicę klasztoru - Drogę Krzyżową, Park i ogród ziołowy.
Ostatnim punktem była Jabłeczna, miejsce pielgrzymek prawosławnych do ikony św. Onufrego. W środku przepięknej cerkwi ksiądz odpowiadał nam również na pytania związane z cerkwią, monasterem oraz prawosławiem. Przepięknie utrzymane otoczenie sprawiało wrażenie bajkowego.
Oczywiście na całej trasie mieliśmy okazję podziwiać dolinę Bugu, w Jabłecznej dodatkowo zapoznać się z dziko rosnącymi ziołami na łące a nawet je zerwać.
Wycieczka, którą oprowadzała przewodnik p. Maria Romaniuk-Łosicka była okazją do integracji, odpoczynku duchowego i rozkoszą dla oczu.
Tekst: I. Mikiciuk, zdjęcia Danuta Wrzesińska

Seniorzy na szlakach Roztocza

W dniach 18-19.05.2012 r. czternastoosobowa grupa naszych słuchaczek wzięła udział w zorganizowanym przez Zamojski UTW rajdzie po Roztoczu. Impreza cieszyła się wielką popularnością, wzięło w niej udział ok. 160 osób z UTW działających na terenie naszego województwa oraz duża grupa Zamościan. Pierwszego dnia miałyśmy okazję zwiedzić Krasnobród, następnie przejść wytyczonym szlakiem leśnym do kapliczki św. Rocha, a stamtąd do Ośrodka Jolanta, gdzie czekał na nas posiłek i gdzie mogłyśmy odpocząć po długiej wędrówce. Tam też odbyło się oficjalne zakończenie rajdu, a następnie wspólne pieczenie kiełbasek przy ogniskach, tańce i śpiewy, do których przygrywała kapela ze Zwierzyńca. Następnego dnia zwiedziłyśmy Zamość, poznając jego historię oraz odwiedzając szczególne miejsca, m.in. Rotundę, miejsce martyrologii związane z II wojną światową. W drodze powrotnej była okazja do zwiedzenia Chełma.
opr. zomik

"Koń w kulturze polskiej"

10.05.2012. Wykład pod takim tytułem wygłosiła prof. Krystyna Chmiel z Instytutu Turystyki i Rekreacji PSW. “Koń towarzyszył Polakowi od kolebki do grobu” - to stwierdzenie, poparte wieloma przykładami, w pełni oddaje nasze zafascynowanie tymi zwierzętami. Niezwykłą rolę odegrały konie szczególnie w działaniach wojennych, od wypraw krzyżowych po II wojnę światową. Koń stał się ulubionym motywem obrazów Juliusza i Wojciecha Kossaków. Panująca obecnie “moda” na konie nie przekłada się, niestety, na kultywowanie prawdziwego etosu polskiej jazdy.
opr. zomik

Majowe spotkanie w Galerii Podlaskiej

7.05.2012 r. w ramach comiesięcznych spotkań ze Sztuką w Galerii Podlaskiej, mieliśmy okazję poznać twórczość bialskiego artysty Adama Korszuna. Wprowadzenia do spotkania dokonał p. Roman Pieńkowski, przedstawiając sylwetkę i drogę twórczą artysty. Następnie p. Adam sam zaprezentował nam swoją wystawę zatytułowaną “Bajki dla dorosłych”. Oryginalny początek - wysłuchanie w ciemności zagranych przez niego własnych kompozycji oraz późniejsze uwagi na temat każdego z obrazów, były bardzo interesujące.
opr. zomik

Chiny

25.04.2012. Wrażeniami ze swojej podróży po Chinach podzieliła się nasza koleżanka Zofia Mikonowicz. Trasa podróży wiodła od Pekinu, przez Luoyang, Xi`an, Yangshuo, Wuzhou, Kanton, Shenzhen do Hong Kongu. Dzięki opracowanemu przez nią pokazowi, mieliśmy okazję zobaczyć najpiękniejsze i najbardziej wartościowe zabytki Chin - Zakazane Miasto, Pałac Letni, Grobowce Ming, Muzeum Armii Terakotowej, a także Świątynie Smoczej Matki i Sześciu Banianowych Drzew. W Pekinie byłiśmy w Centrum Medycyny Chińskiej i Tybetańskiej oraz obejrzeliśmy fragmenty przedstawienia w Operze Pekińskiej. Zobaczyliśmy jak wygląda Klasztor Shaolin oraz Las Pagód, mieliśmy okazję obejrzeć również pokaz kung-fu w wykonaniu uczniów Centrum Treningowego Wushu. Większość ludności Chin mieszka na wsi i zajmuje się rolnictwem. Mieliśmy okazję zobaczyć jak Chińczycy pracują na polach ryżowych, gdzie, tak jak przed wiekami, wszystkie prace wykonywane są ręcznie. Podziwialiśmy niezwykłe krajobrazy nad rzeką Li oraz piękno niespotykanych u nas roślin. W wielkich miastach często spotyka się kontrasty - dzielnice biedy w sąsiedztwie wspaniałych nowoczesnych gmachów. Shenzhen, ze swoją Specjalną Strefą Ekonomiczną, oraz Hong Kong, to miasta bogate, do których dostanie się jest marzeniem większości Chińczyków. Ale nie jest to wcale takie proste, jak większość spraw dotyczących Chin i życia ich społeczeństwa.
Zdjęcia i opracowanie: Zofia Mikonowicz

Relacja z I Kongresu UTW

18.04.2012. W I Kongresie UTW, który odbył się w marcu w Warszawie, uczestniczyły nasze Koleżanki Irena Mikiciuk, Maria Romaniuk i Anna Frommont.
O przebiegu tej uroczystości, o jej kulisach, uczestnikach i zaproszonych gościach barwnie opowiadała Kol. Irena Mikiciuk. Zastała również wyświetlona prezentacja przygotowana przez kol. Annę Frommont.
Więcej materiałów i zdjęć z Kongresu można znaleźć na stronie http://www.federacjautw.pl/

Potrawy wielkanocne.

16.04.2012 r. odbyło się poświąteczne spotkanie, zorganizowane przez Koleżanki z Grupy Kulturalnej. Na pięknie udekorowanym stole znalazły się, przygotowane przez uczestników spotkania, potrawy z jaj, sałatki, ciasta, słodycze… Były miłe życzenia złożone wszystkim przez kol. Elę Chaberską, wysłuchaliśmy wielkanocnej bajki oraz uczestniczyliśmy w ciekawym quizie dotyczącym zwyczajów wielkanocnych, które przygotowały kol. Irenka Mikiciuk i Zosia Jasińska.
opr. zomik

"Serce i rozum"

12.04.2012 r. uczestniczyliśmy bardzo aktywnie w wykładzie mgr Katarzyny Piaseckiej z Instytutu Pedagogiki PSW pt. Serce i rozum - razem czy osobno? Ciałem i umysłem ludzkim kierują emocje, które mogą być bardzo różne. Emocja sama w sobie jest dobra, nie dopuszczenie jej do głosu (okazania) jest destrukcyjne; kumulowane emocje mogą prowadzić do różnych dolegliwości. Zostały omówione różne rodzaje zniekształceń poznawczych związanych z emocjami, do których wszyscy mamy tendencję. Uczestniczyliśmy również w ćwiczeniach, dzięki którym mogliśmy określić własne emocje, odczuwane w różnych sytuacjach.
opr. zomik

"Młyn i krzyż"

2.04.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie w Galerii Podlaskiej. Tym razem tematem, który omówił p. Marek Jędrych, był obraz Petera Bruegla “Droga na Kalwarię” lub “Młyn i krzyż”, który z kolei stał się inspiracją dla Lecha Majewskiego do zrealizowania filmu pod takim właśnie tytułem. Peter Bruegel (Starszy), szesnastowieczny malarz flamandzki, w niezwykły sposób przedstawił na swoim obrazie ostatnią drogę Chrystusa, umieszczając ją nie w Jerozolimie, ale we współczesnej mu Flandrii. Majewski swoim filmem ożywia przestawione na obrazie postacie, opowiadając o losach kilkunastu z nich. Film, zrealizowany w technice cyfrowej, został wysoko oceniony przez znawców sztuki i kina. My mieliśmy okazję obejrzeć film na spotkaniu.
opr. zomik

Kongres UTW

W dniach 19 - 20 marca 2012r. w Warszawie odbył się I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Organizatorami kongresu było Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to główne wydarzenie obchodów Roku UTW.
Na Kongresie zorganizowanym w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie honorowymi gośćmi byli małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, premier Donald Tusk, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obrady odbywały się pod hasłem: „Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. W Polsce działa 385 UTW skupiających ponad 100 tys. słuchaczy. W kongresie uczestniczyło prawie trzy tysiące seniorów związanych z ruchem UTW.
Pierwsza Dama, Anna Komorowska ,wygłosiła wykład inauguracyjny o wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa i aktywizacją seniorów. Pani Prezydentowa pokreśliła, że Uniwersytety Trzeciego Wieku są wspaniałym ruchem mającym na celu zwiększenie aktywności edukacyjnej i zawodowej seniorów. Premier Donald Tusk dużą część swojego wystąpienia poświęcił konieczności zmian w systemie emerytalnym. Szef rządu zadeklarował również, że będzie przekonywał ministra finansów do przeznaczenia większych środków na pomoc dla UTW.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz zapowiedział utworzenie w ministerstwie wydziału ds. osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. Jego rola będzie polegała na koordynacji prac z innymi resortami.
Tekst:”Seniorzy w stolicy” www.utw.pl zdjęcia:Miłosz Sałaciński i A.Frommont

Warsztaty z muzykoterapii

16.03.2012. Warsztaty z muzykoterapii poprowadziła mgr Anna Jakubiuk, terapeutka z Ośrodka Terapii Dziennej. Muzyka poprawia nastrój, dostarcza pozytywnych przeżyć uczestnikom zajęć. Pozwala na wspólne przeżywanie pozytywnych emocji oraz daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości.
opr. zomik

Ukraina - Krym

12.03.2012. W cyklu “Podróże życia” relację ze swojej podróży po Ukrainie i Krymie przedstawiła nasza koleżanka Anna Frommont. Uzyskaliśmy wiele informacji i obejrzeliśmy zdjęcia starożytnych miast tj. Neapol Scytyjski i Chersonez Taurydzki oraz współczesnych: Odessy, Humania, Jałty i Ałupki. Mogliśmy podziwiać pałac chanów w Bakczysaraju, wykuty w skale Klasztor Uspieński oraz zobaczyć jak wygląda podziemny kompleks poradzieckiej bazy remontowej łodzi podwodnych.

"Dziewczyna z Perłą"

6.03.2012. “Dziewczyna z Perłą” to film reżyserii Petera Webbera, będący adaptacją powieści Tracy Chevalier pod tym samym tytułem. Ten film to jak zwiedzanie galerii malarstwa. Znaleźliśmy się w XVII wiecznej Holandii, w epoce wielkich malarzy. Mogliśmy podziwiać twórczość jednego z nich - Jana Vermmera oraz poznać ówczesne warunki życia i pracy zarówno ludzi bogatych jak i biednych. Film zachwycił nas malarskim pięknem i niezwykłymi kreacjami aktorskimi.

Spotkanie w Galerii Podlaskiej

1.03.2012. Miało być o kobiecie w sztuce, a było o kiczu ;-) Nagła zmiana tematu była spowodowana koniecznością zmiany prelegenta. O kiczu, który staje się coraz powszechniejszy w różnych dziedzinach kultury, mówił p. Roman Pieńkowski. W prezentowanych przykładach dotyczących malarstwa, ilustracji, kabaretu i filmu, ukazał różnice między dziełami stworzonymi przez prawdziwych, wrażliwych, inteligentnych twórców a “dziełami” , które powstają głównie w celach komercyjnych, są tandetne i bez wartości artystycznych. Temat stał się powodem do gorącej dyskusji o tym, czy powinniśmy dążyć do propagowania i domagać się prawdziwej sztuki, czy pogodzić się z obecnym stanem rzeczy, a wybór pozostawić każdemu odbiorcy, zgodnie z jego gustem.
opr. zomik

Wyklad prawniczy

27.02.2012 r. gościliśmy doradców prawnych z Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Białej Podlaskiej panie Beatę Makowską i Annę Nieśpał. Pani Makowska przybliżyła nam działalność biura, natomiast pani Nieśpał skoncentrowała się na prawie spadkowym.
Zostały przybliżone nam takie terminy jak otwarcie spadku, rodzaje dziedziczeń i testamentów, grupy spadkowe, podział spadku itp.
Zainteresowanie problematyką było bardzo duże, o czym świadczyły również liczne pytania z sali.

"Ostatki" w Hacjendzie

21.02.2012. Na zabawie zorganizowanej w restauracji Hacjenda pożegnaliśmy tegoroczny karnawał. Razem z nami bawiła się grupa seniorów z Klubu “Wrzos”. Były tańce, śpiewy, a nawet tort urodzinowy dla Koleżanki Wiesi, o święcie której pamiętał Kol. Kazio ;-) Jeszcze raz 100 lat Wiesiu !

Coco Chanel

17.02.2012. Filmem “Coco Avant Chanel” został zapoczątkowany cykl filmów o znanych kobietach. O życiu Coco Chanel, znanej francuskiej projektantki mody, opowiedziała Kol. Irena Mikiciuk, która zaprezentowała również klasyczny styl Chanel.

Walentynki w Lublinie

14.02.2012 r. słuchacze naszego UTW oraz grupa słuchaczy bialskiej Filii Lubelskiego UTW uczestniczyli, w zorganizowanym przez naszą Koleżankę Irenę Mikiciuk, wyjeździe do Lublina. Ponieważ był to dzień popularnych Walentynek, każdy z uczestników wycieczki otrzymał okolicznościową kartkę oraz został poczęstowany upieczonym przez Nią piernikowym sercem. Wizyta w Lublinie rozpoczęła się zwiedzeniem wystawy “Lublin.Pamięć miejsca” zorganizowanej w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN”. Wystawa została zbudowana jak wnętrze archiwum i przechodząc przez nią poznaliśmy opowieść o życiu Żydów w Lublinie, o ich zagładzie i o Sprawiedliwych - tych, którzy ratowali Żydów.
Wieczór, bardzo radosny, spędziliśmy w Teatrze Muzycznym oglądając operetkę “Księżniczka Czardasza” Emmericha Kalmana. Również i tam każdy z widzów otrzymał “walentynkę”. Wspaniała muzyka, porywające rytmy czardasza i dowcipna opowieść o miłosnych perypetiach bohaterów podobały się wszystkim i wracaliśmy do domu nucąc “Kochaj mnie …”
opr. zomik

Mozart

7.02.2012 r. słuchacze UTW obejrzeli film „Amadeusz” w reżyserii Milosa Formana zrealizowany na podstawie sztuki Petera Shaffera o tym samym tytule.
Film to studium psychologiczne dwóch osobowości w świecie muzyki, wizja reżysera o ludzkich uczuciach i namiętnościach, próba pokazania, że konflikt Salieri-Mozart dzieje się wszędzie i zawsze.
Antonio Salieri, kompozytor i kapelmistrz włoski na dworze wiedeńskim opowiada podczas ostatniej spowiedzi o swoim postrzeganiu Mozarta, o zazdrości żywionej dla geniusza, o swoich frustracjach z powodu zdania sobie sprawy, jaką miernotą jest w zderzeniu z Mozartem.
Akcja filmu obejmuje wiedeńskie epizody twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta (27.I.1756-5.XII.1791), pokazuje sylwetkę kompozytora, jego żony Konstancji, ojca Leopolda, cesarza Józefa II oraz Salieriego.
Widzimy w nim sceny z oper „Uprowadzenie z Seraju”, „Wesele Figara”, „Don Giovanni”, „Czarodziejski flet”, podziwiamy z jaką lekkością komponował własne dzieła lub tworzył wariacje do utworów zasłyszanych. Poznajemy przypuszczalną historię powstania ostatniego wielkiego dzieła „Requiem”, z którego „Lacrimosa” to fragment muzyczny filmu towarzyszący ostatniej drodze artysty.
Pokaz filmu oraz krótką prelekcję na temat życia i twórczości Mozarta przygotowała nasza Koleżanka Irena Mikiciuk.
tekst: Irena Mikiciuk
opr. zomik

"Sekrety sztuki"

1.02.2012 r. grupa naszych słuchaczy uczestniczyła w wykładzie zorganizowanym w Galerii Podlaskiej. O wielu ciekawostkach związanych z malarstwem, m.in. korzystania przez uznanych mistrzów z “pomocy” takich jak camera obscura czy obecna fotografia, nowych trendach w malarstwie, do których przyczyniło się wynalezienie nowych farb lub choćby ich opakowań, o symbolice i niezwykłym zastosowaniu perspektywy w obrazach, opowiadali Panowie Mieczysław Skalimowski i Marek Jędrych.

"Wielowymiarowość zdrowia człowieka"

26.01.2012. Wykład pod takim tytułem, zamykający cykl wykładów zaplanowanych w I semestrze trwającego roku akademickiego, wygłosiła dr Zofia Kubińska z Instytutu Turystyki i Rekreacji PSW. W niezwykle interesujący sposób przedstawiła znaczenie poszczególnych komponentów, które składają się na poczucie dobrego zdrowia. Najczęściej mówimy o zdrowiu fizycznym i psychicznym, ale niezwykle ważne dla człowieka jest również zdrowie społeczne oraz zdrowie duchowe, które oznacza osiągnięcie wewnętrznego spokoju i zgody z samym sobą. Zdrowie jest najwyższą wartością, życzymy sobie dobrego zdrowia z różnych okazji. Również naszym Słuchaczom życzymy, aby zachowali dobre zdrowie jak najdłużej :-)
opr. zomik

"Konflikty międzyludzkie - jak sobie z nimi radzić?"

17.01.2012 r. wykład na temat konfliktów międzyludzkich, przyczyn ich powstawania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wygłosiła dr Olga Filipiak z Instytutu Socjologii PSW. Wykład był bardzo ciekawy, uczestniczyła w nim większość aktywnych słuchaczy UTW. Podsumowując przekazane treści, warto zapamiętać, że “dialog i porozumienie są podstawą rozwiązywania konfliktów” , a najlepszą metodą zapobiegania w ich powstawaniu, szczególnie w dużych grupach, jest wyzbycie się egoistycznych zachowań. Osoby zainteresowane tematem mogą poszerzyć swoją wiedzę poprzez lekturę opracowania S. Steuden “Psychologia starzenia się i starości” wyd. PWN.
opr. zomik

Zabawa karnawałowa w Hacjendzie

14.01.2012. Karnawał w pełni! Słuchacze naszego UTW oraz zaprzyjaźnieni członkowie Klubu Seniora “Wrzos” bawili się wspólnie na zabawie zorganizowanej przez Grupę Kulturalną UTW w restauracji Hacjenda. Zespół muzyczny “Klimat” nie tylko wspaniale grał do tańca, ale również świetnie prowadził całą zabawę. Oglądając zdjęcia można się przekonać, że była ona bardzo udana ;-)
opr. zomik

"Media w życiu społeczeństwa"

12.01.2012. Na wykład mgr Karola Sudewicza z Instytutu Pedagogiki PSW przybyło wielu słuchaczy UTW. Zainteresowanie tematem jest zrozumiałe, ponieważ media w naszym obecnym życiu pełnią ważną rolę. Dostarczają nam informacji i rozrywki, ale mają również różnorodny wpływ na życie społeczeństwa i jednostki. Omawiając szczegółowo funkcje, klasyfikację i rodzaje mediów, wykładowca ukazał również różne aspekty zagrożeń jakie niesie za sobą niekontrolowane z nich korzystanie. Wyświetlony na koniec wykładu film ukazał jak łatwo popaść w uzależnienie od komputera i internetu, ale może to dotyczyć również telewizji.
oprac. zomik

"Stół Wigilijny"

18.12.2011. Członkowie Grupy Wolontariatu UTW - p.p. Kazimierz Jankowski, Danuta Michałowska i Edward Gawryluk wspierani przez p. Zofię Smarzewską, włączyli się w akcję samorządu studenckiego PSW, rozdając na Placu Wolności mieszkańcom naszego miasta herbatę i ciepłe dania oraz owoce i słodycze. W 2008 r. słuchacze UTW rozdawali mieszkańcom smaczne jabłuszka :)
Zdjęcia: Zofia Mikonowicz i Kazimierz Jankowski
opr. zomik

Wieczór Wigilijny

14.12.2011 r. odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie słuchaczy UTW, które zaszczycili w tym roku swoją obecnością duszpasterz akademicki ks.Sławomir Szypulski oraz Kierownik UTW Pani Dorota Karwacka. Wieczór upłynął w miłej atmosferze, przy spożywaniu wigilijnych potraw oraz wspólnym śpiewaniu kolęd.
opr. zomik

Mikołajki

6.12.2011. Słowo ADWENT z łacińskiego „advenire” oznacza oczekiwanie albo przybycie i z biegiem czasu zaczęło oznaczać w przenośni oczekiwanie na przyjście Jezusa.
Pierwszej niedzieli adwentu ustawiamy w mieszkaniu wieniec adwentowy z czterema świecami, które mają symbolizować kolejne niedziele adwentu. Wieniec ów narodził się w 1839 r. w Hamburgu, a twórcą jego był ewangelicki pastor Johann Hinrich Wichern. Tradycja ta szybko przejęła się w rodzinach ewangelickich na północy Niemiec, a w latach 20. XX w. wśród katolików. W okresie adwentu pojawiają się w sklepach od 1958 r. tzw. kalendarze adwentowe z czekoladkami. Kalendarz adwentowy służy do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do wigilii i pochodzi z XIX w., a wymyślili go niemieccy luteranie. Pierwszy drukowany kalendarz wydała ewangelicka drukarnia w Hamburgu w 1902 r. Nieodłącznym elementem okresu adwentu są jarmarki bożonarodzeniowe, których tradycja sięga średniowiecza. Najstarsza wzmianka o nich pochodzi z 1310 r. (jarmark w Monachium). W 1434. roku odbył się pierwszy jarmark w Dreźnie. Jednakże największym i najbardziej znanym w świecie jest odbywający się od XVII w. jarmark w Norymberdze. W Polsce najdłuższą tradycję ma jarmark we Wrocławiu – XVI w.
Choinka przywędrowała do nas w XVIII. i XIX. w. poprzez protestanckie Niemcy Marcina Lutra z Alzacji. Pierwsze bombki, którymi ją ozdabiamy, wyprodukowano w 1848 r. w Turyngii (Niemcy). W Saksonii, w rejonie gór Rudaw konkurencją dla choinki jest tzw. piramida bożonarodzeniowa z przełomu XVIII-XIX.w. Choince towarzyszy często szopka, której ojcem jest św. Franciszek z Asyżu (1223 r.).
Zanim wstawimy choinkę do domu ścinamy 4. grudnia gałązki forsycji czy wiśni (tzw. barbórkowe gałązki) , wstawiamy je do dzbanka z wodą i czekamy na ich zakwitnięcie w święta, co ma przynieść nam szczęście w następnym roku.
Okres adwentu to również tzw. mikołajki. W tradycji niemieckiej Mikołaj przynosi prezenty od 1555 r. Po okresie reformacji w kościele przeniesiono ten zwyczaj z nakazu Marcina Lutra na dzieciątko Jezus, ponieważ reformacja odrzucała kult świętych. Zwyczaj obdarowywania się w Polsce był znany w Polsce już w XVIII. wieku.
Do UTW także zawitał Mikołaj, który obdarował nas pięknymi prezentami. Prelekcję o zwyczajach adwentowych, przeniesionych do Polski, wygłosiła Kol. Irena Mikiciuk. Spotkanie z Mikołajem było radosne i pouczające ;-)
Już Mikołaj grzeje sanie, czego pragniesz, niech się stanie. Każde z marzeń skrytych w głębi, święty dziadek może spełnić. Pięknych i radosnych chwil!
Tekst: Irena Mikiciuk, opr.zomik

Jordania

29.11.2011. O Jordanii, w cyklu “Podróże życia”, opowiedziała Zofia Mikonowicz, słuchaczka UTW. Oglądając wiele zaprezentowanych przez nią zdjęć, mieliśmy okazję poznać główne atrakcje turystyczne tego kraju, do których należą: Petra - starożytne miasto Nabatejczyków, z zespołem świątyń, grobowców i domów wykutych w skale, Źródło Mojżesza, góra Nebo - miejsce śmierci Mojżesza oraz Amman - stolica Jordanii.
Rzeczą niewątpliwie wartą zobaczenia w innym mieście - Madabie, jest najstarsza na świecie mozaika geograficzna, przedstawiająca Palestynę i Dolny Egipt. Znajduje się ona w cerkwii św. Jerzego. W Jordanii również znajduje się najpiękniejsza, jak twierdzą niektórzy, pustynia Wadi Rum. Swój niezwykły kolor zawdzięcza dużej zawartości związków żelaza znajdujących się w skałach i piasku.
Zdjęcia i opr. Zofia Mikonowicz

Andrzejki 2011

26.11.2011. Szczególne traktowanie dnia świętego Andrzeja bierze swój początek z ludowej tradycji. Głównym obrzędem wróżebnym było lanie wosku, wypatrywano również lepszego losu spoglądając w gwiazdy. Czynili to zawsze magowie, z których jeden miał szczególny dar w materii astrologicznej. To właśnie od jego imienia wzięły swój początek europejskie andrzejki. Dziś jednak andrzejki są okazją do hucznej zabawy, oderwania się tym samym od szarej codzienności. Nasze andrzejki również były właśnie takie. Maga zastąpiły dwie urocze czarownice i trzech szarmanckich cyganów, którzy w “cywilu” są studentami PSW. Były wróżby z kart, było lanie wosku, ciasteczka z mądrymi sentencjami, horoskopy, a przede wszystkim wspaniała zabawa, za którą dziękujemy Pani Małgorzacie Parafiniuk i grupie Jej studentów. Dziękujemy również członkom Grupy Kulturalnej UTW pod przewodnictwem p. Kazimierza Jankowskiego, za tak wspaniałe zorganizowanie tego wieczoru. Teraz należy tylko oczekiwać na spełnienie się wszystkich dobrych wróżb… ;-)
opr. zomik

Polskie ślady na cmentarzach w Wilnie i we Lwowie

22.11.2011. Historię cmentarzy w Wilnie i we Lwowie, bogato ilustrowaną zdjęciami, przedstawił p. Andrzej Kasprzyk. Cmentarz na Rossie w Wilnie został oficjalnie otwarty w 1801 r. Pochowani są tam żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919-20 oraz żołnierze AK polegli podczas operacji Ostra Brama w r.1944. Znajdują się również groby wielu znanych postaci polskiej historii, m.in. Joachima Lelewela, Władysława Syrokomli, Euzebiusza Słowackiego ojca Juliusza Słowackiego. Na szczególną uwagę zasługuje mauzoleum Matka i Serce Syna, gdzie w grobie Marii z Billewiczów Piłsudskiej została złożona urna z sercem Józefa Piłsudskiego.
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie został założony w 1786 r. i jest jedną z najstarszych nekropolii istniejących w Europie do dziś. Znajdują się tam groby wielu wybitnych Polaków - poetów, pisarzy, artystów, uczonych, m.in. Seweryna Goszczyńskiego, Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Artura Grottgera, Salomei Kruszelnickiej, Stefana Banacha i wielu, wielu innych. Na cmentarzu znajduje się także kilka grobów weteranów powstania kościuszkowskiego i styczniowego. W 1919 r. utworzono Cmentarz Obrońców Lwowa (potocznie nazywany Cmentarzem Orląt Lwowskich) dla poległych w walkach z Ukraińcami i bolszewikami w latach 1918-1920.
Źródło zdjęć z cmentarzy:Wikimedia commons, opr.zomik

Wspomnienie bialskich nauczycieli.

15.11.2011. Dla wielu osób, oglądających przygotowaną przez p. Henryka Kwiatkowskiego prezentację, było to wzruszające spotkanie. Przygotowane przez Niego, z wielką starannością, zdjęcia i informacje biograficzne o kilkudziesięciu profesorach i pracownikach bialskich Liceów, wyzwoliły wiele ciepłych wspomnień. Pamiętamy naszych wspaniałych dyrektorów - Władysława Bownika i Franciszka Buszka, nieszablonowe postacie profesorów - Anielę Walewską, Wandę Łuczycką, Piotra Gaca, Józefa Sawczuka, Urszulę Demczukową i Edwarda Czuchaja. Jednak z pamięci uleciały sylwetki wielu innych, których groby na bialskim cmentarzu odszukał profesor Kwiatkowski. Dzięki Niemu i my odszukaliśmy Ich w naszych wspomnieniach…
opr. zomik

" Podlaskie drogi do Niepodległości "

10.11.2011r. uczestniczyliśmy w niezwykle ciekawym wykładzie historyka, regionalisty dr Szczepana Kalinowskiego. Przedstawił on sylwetki wielkich wodzów walczących o wolność Polski na przestrzeni minionych wieków: Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego, Józefa Piłsudskiego oraz ich związki z naszym regionem. Mieliśmy okazję poznać historię walk o odzyskanie niepodległości na terenie Podlasia oraz dowiedzieć się jakie pamiątki pozostały po tamtych wydarzeniach.
opr. zomik

Dzień Seniora

8.11.2011. Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowane przez Grupę Kulturalną UTW w restauracji Hacjenda, upłynęło w niezwykle miłej atmosferze. Było smaczne jedzonko, były tańce i wspólne śpiewy, było sporo humoru. Dobrą zabawę zapewnił nam przygrywający przez cały wieczór zespół. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią się świetnie bawić.
opr. zomik

"Zaduszkowa poezja"

4.11.2011. Spotkanie, utrzymane w klimacie zadumy i refleksji nad przemijaniem życia, zorganizowały nasze słuchaczki Barbara Poszalska i Zofia Jasińska. Uczestnicy spotkania odczytywali teksty polskich poetów i pisarzy związane z tematyką Zaduszek. Wyświetlono również zdjęcia nagrobków, z pięknymi nieraz epitafiami, znanych Polaków pochowanych na Warszawskich Powązkach.
Zdjęcia: Anna Frommont

" Niezłe Ziółka "

21.10.2011. W prezentacji, którą przygotowała nasza koleżanka Barbara Poszalska, przedstawiono krótką historię zielarstwa, zastosowanie ziół w lecznictwie, w żywieniu i kosmetyce. Starannie przygotowano wystawę, na której królował piękny ziołowy bukiet, a w nim koper, lubczyk dzikie wino, chmiel, mięta, melisa, bukszpan, barwinek, chrzan. Na wystawie ponadto były kosmetyki , leki, zioła świeże i suszone, przetwory, przekąski i napoje z ziołami. Słuchacze degustowali: wino ziołowe, miód z mniszka, masełko, twarożek , pastę jajeczną z ziołami, pomidory z mozzarellą i bazylią, piwo imbirowe, herbatę z miętą i imbirem, cukierki ziołowe, pieczywo z ziołami, smalec wegetariański i wiele innych. Uczestnicy spotkania wykazali się dużymi umiejętnościami kulinarnymi, przygotowując smaczne dania, ciasta i przekąski. W czasie prezentacji zebrani mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowany album „Zielnik polskich ziół”.
Na zakończenie wszyscy otrzymali małe prezenty: jednorazowe próbki ziołowych kosmetyków, wydrukowane przepisy na miód z mniszka oraz foldery i broszury zielarskie. Nasze spotkanie było pożyteczną i udaną imprezą. Dowiedzieliśmy się wielu cennych i praktycznych wiadomości o ziołach. Przekonaliśmy się, że wiele chwastów zwalczanych przez nas to po prostu niezłe ziółka.
Tekst: Barbara Poszalska
Zdjęcia: Anna Frommont

Spotkanie z Anną Fryczkowską

19.10.2011 r. mieliśmy okazję gościć u siebie p. Annę Fryczkowską, autorkę powieści oraz współautorkę scenariuszy seriali telewizyjnych. Jej wykład, ilustrowany prezentacją pn. “Podróż słowa na ekran, czyli jak rodzą się seriale”, pozwolił uczestnikom spotkania na poznanie różnic między serialem, telenowelą, sitcomem a operą mydlaną. Dowiedzieliśmy się jak pracują scenarzyści oraz jakie ciekawe seriale, warte obejrzenia, znalazły się ostatnio w programie TV.
Po wykładzie zawiązała się ciekawa dyskusja nt. w jaki sposób seriale wpływają na życie społeczeństwa.

Spacer po mieście - zwiedzanie zabytków.

18.10.2011. W piękny jesienny słoneczny dzień 15-to osobowa grupa słuchaczy naszego UTW wybrała się na wspólny spacer po mieście. Choć wszyscy mieszkamy tu od lat, “powtórka” z historii Białej Podlaskiej była bardzo interesująca. Odwiedziliśmy najstarsze bialskie kościoły oraz Ośrodek “Misericordia” Caritas. W Muzeum Południowego Podlasia obejrzeliśmy aktualne wystawy, po których oprowadzał nas przewodnik p.Łukasz Siejka. Wstąpiliśmy do MOK, aby obejrzeć jubileuszową wystawę fotografii, zorganizowaną z okazji XX-lecia Fotoklubu Podlaskiego, którego członkinią jest nasza słuchaczka Zofia Mikonowicz.
Po naszym mieście oprowadzał nas p.Kazimierz Jankowski, słuchacz UTW, który okazał się wspaniałym przewodnikiem. Dzięki jego wiedzy poznaliśmy wiele ciekawostek związanych z historia naszego grodu.
opr. zomik

" Przeżyjmy to jeszcze raz "

12.10.2011. Pierwsze lata działalności naszego UTW, 2005-2007, zaprezentowała zebranym nasza słuchaczka Anna Frommont, która od początku pełni funkcję Kronikarza.
Udokumentowane na wielu zdjęciach z tamtego okresu wydarzenia, pokazane nieraz z humorem, pozwoliły nam na przypomnienie sobie tamtych chwil, a nowym słuchaczom na poznanie historii UTW.

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

7.10.2011. Nowy rok akademicki 2011/2012 zainaugurowaliśmy wspólnie ze studentami PSW. Wykład inauguracyjny “Krajobraz w badaniach nad turystyką i rekreacją” wygłosił prof.zw.dr hab. Andrzej Richling.
Wśród osób uhonorowanych Odznaką “Zasłużony dla PSW” znalazła się nasza słuchaczka doc.dr Danuta Nałęcka. Serdecznie gratulujemy!
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego “Melodia” ze Lwowa.

Święto Ziemniaka w Styrzyńcu

1.10.2011. Planowany początkowo rajd rowerowy połączony z pieczeniem ziemniaków, przerodził się w imponującą imprezę pn. Święto Ziemniaka. Na podróż rowerem do Styrzyńca zdecydowały się tylko 4 panie, które nie bały się chłodu i dystansu, jaki był do przejechania.
Miejsca na zorganizowanie naszego spotkania użyczył nam gościnny Zarząd Ogrodu Działkowego w Styrzyńcu.
Panowie zadbali o przygotowanie ogniska, panie zatroszczyły się o potrawy. A tych było moc - od pysznej zupy kartoflanki, poprzez różne placki, placuszki, do różnorodnych sałatek. Ukoronowaniem uczty były ziemniaki pieczone w ognisku, które z poświęceniem, parząc palce, wyjmował z popiołu p.Kazio Jankowski.
Dopisała pogoda, dopisały humory, spędziliśmy razem wspaniały dzień.

Zdjęcia i tekst - Zofia Mikonowicz

Pobierowo

Pobierowo - nasza baza wypoczynkowa.
Od 2008 roku ok. 20-osobowa grupa słuchaczy i przyjaciół UTW wypoczywa nad morzem. Przychodzi lato, pakujemy walizki i podążamy w kierunku morskiej bryzy oraz uroczej plaży w Pobierowie nad Bałtykiem.
Wspaniałe walory klimatyczne morza, brzozowo-sosnowe lasy, rozległą piaszczystą plażę, dawkę jodu, wakacyjny relaks- to wszystko znaleźliśmy w Pobierowie w gminie Rewal – Strefie Słońca.
10-dniowy pobyt nad morzem pozwala nam zdobyć kondycję, wzmocnić i uodpornić organizm, oderwać się od trosk życia codziennego, zapomnieć o kłopotach i zmartwieniach..
Kojąco na nasz organizm wpływają spacery po plaży, kąpiele słoneczne, szum morskich fal i malownicze zachody słońca.
Atrakcją dla uczestników wypoczynku zawsze są: przejażdżki ciuchcią retro trasą Trzęsacz- Rewal-Niechorze-Śliwin, przejażdżki bananem po Bałtyku, wycieczki do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego i Trzęsacza.
Pełne wrażeń dni nad morzem zwykle wspominamy i omawiamy na tańcach przy dźwiękach muzyki w ulubionej kafejce „Lotnisko”.
W ostatnim dniu pobytu na plaży, zawsze wrzucamy do morza symboliczny grosik, z nadzieją , że wrócimy tu znów za rok.

Zdjęcia i tekst - Barbara Poszalska

Wycieczka nad Jezioro Firlej

Wycieczka nad Jezioro Firlej, 31 lipca 2011.

Wycieczka do Lublina

14 maja 2011 r. grupa Słuchaczy UTW wybrała się na wycieczkę zorganizowaną przez p. Barbarę Poszalską. Trasa wiodła śladami naszych wielkich pisarzy Henryka Sienkiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili muzeum w Woli Okrzejskiej, poświęcone nobliście; w Kocku złożyli wiązankę kwiatów na grobach żołnierzy poległych w ostatniej walce wojny obronnej w 1939 r. , a w Lublinie odwiedzili Targi Ogrodnicze EDEN 2011. Następnie w Romanowie, gdzie w dzieciństwie u swoich dziadków przebywał J.I.Kraszewski, zwiedzili muzeum, a w Wisznicach, na grobach rodziny Kraszewskich, zapalili znicze.
Wycieczka była wspaniałą lekcją historii, literatury i patriotyzmu.

Majówka u p. Kuczewskiej

5 maja pogoda niestety nie była najbardziej sprzyjająca majówkom - jednak naszym Słuchaczom to nie przeszkadzało i świetnie bawili się na imprezie zorganizowanej przez p. Ewę Kuczewską, Słuchaczkę UTW.

Wykład "Prezentacje katyńskie" - Michał Bitner

13 kwietnia 2011 r., w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, nasz Słuchacz, p. Michał Bitner przedstawił pieczołowicie przygotowaną prezentację multimedialną na temat Katyńskiego mordu.

Wykład "Moja przygoda ze Szwajcarią" - Irena Mikiciuk

15.04.2011 r. nasza Słuchaczka, Irena Mikiciuk, opowiedziała o wielu aspektach związanych z tym pięknym krajem. Mieliśmy okazję również spróbować słynnej szwajcarskiej czekolady.

Wykład nt. "Rola babci i dziadka w rodzinie" - dr Zofia Zaorska

28 marca 2011 odwiedziła nas dr Zofia Zaorska, inicjatorka akcji “Szkoła Superbabci” w Lublinie, wykładowca UMCS i wieloletnia przewodnicząca Lubelskiego UTW. Podzieliła się z nami swoimi bogatymi doświadczeniami jako Superbabcia - i zawodowo, i prywatnie (jest babcią trojga wnucząt).

Wykład "Historia sztuki ogrodowej - dr Alicja Baranowska

22 marca 2011 r. dr Alicja Baranowska z Instytutu Rolnictwa PSW zapoznała słuchaczy UTW z fascynującą i barwną historią sztuki ogrodowej. Mottem spotkania stała się piosenka ze słowami Agnieszki Osieckiej “Pamiętajcie o ogrodach”

Wykład nt. historii farmacji, 7.03.2011

Dr Wojciech Ślusarczyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gościł u nas z wykładem “Od leków obrzydliwych do coca-coli. Historia dawnych środków leczniczych”.

Wykład nt. zdrowia jamy ustnej

28 stycznia 2011 dr n. med. Małgorzata Kiernicka oraz Ryszard Łobodziński, prezes firmy Biolux z Lublina przeprowadzili prelekcję pn. “Zdrowie jamy ustnej a zdrowie organizmu. Profilaktyka i leczenie komplaksowe chorób przyzębia.”

Zajęcia z muzykoterapii i choreoterapii

Wykład połączony z warsztatami, który miał miejsce 21.01.2011 r., poprowadziła p. Anna Jakubiuk, terapeutka z Ośrodka Terapii Dziennej w Białej Podlaskiej

Wykład nt. Turcji

W ramach cyklu “Podróże życia” 14 stycznia 2011 Panie Joanna Szydłowska i Władysława Ściuba opowiedziały o swoich wojażach po Turcji.

Wigilia 17.12.2010

Tym razem Wigilia słuchaczy UTW odbyła się w stołówce SP nr 9 w Białej Podlaskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Sławomir Szypulski, duszpasterz akademicki

Wykład nt. Nowej Zelandii

Panie Irena Dąbrowska i Barbara Poszalska, słuchaczki UTW, opowiedziały o swoicho bogatych wrażeniach z Nowej Zelandii w ramach cyklu spotkań “Podróże życia”. Wykład odbył się 26 listopada 2010 r.

Wykład Pani Jadwigi Uss

Wykład p. mgr Jadwigi Uss, który miał miejsce 10 listopada 2010, był kontynuacją cyklu z roku ubiegłego pn. „Integracja interpersonalna”, Cz.3 nosiła tytuł: “Rozwiązywanie problemów; Integracja w grupie”.

Wykład dr. Cezarego Kality

Dr Cezary Kalita Instytutu Pedagogiki PSW przeprowadził wykład otwarty pt. “Nigdy nie jest za wcześnie na filozofię. Zachęta do myślenia mądrościowego”, który odbył się 4 listopada 2010

Wykład pn. "Jak się uczyć" - prowadząca: Irena Mikiciuk

28 października i 3 grudnia 2010 roku p. Irena Mikiciuk, słuchaczka UTW przeprowadziła wykład pn. “Jak się uczyć”.

Wykład z cyklu "Podróże życia" - Ewa Kuczewska

Pierwszy wykład rozpoczynający cykl „Podróże życia”, który odbył się 22 listopada 2010 poprowadziła słuchaczka UTW, Ewa Kuczewska, która opowiedziała o Włoszech i Paryżu.

Spotkanie w restauracji Hacjenda

29 września 2010 roku w restauracji Hacjenda odbyło się pierwsze spotkanie w roku akademickim 2010/2011. Słuchacze dowiedzieli się o planach na nowy rok akademicki, obejrzeli również prezentację z pobytu grupy projektowej w Szkocji.

Zakończenie roku UTW 2009/10

10.06.2010 r. Spotkanie słuchaczy z okazji zakończenia kolejnego roku akademickiego odbyło się tym razem w Terebeli, w gospodarstwie agroturystycznym. Zabawa na świeżym powietrzu, mimo kąsających nas komarów, była wspaniała. Towarzyszył nam oswojony bocian ;-)

Dzień Kobiet

9.03.2010 r. Spotkanie w Klubie Piast.

V. Inauguracja Roku Akademickiego UTW

27.10.2009 - W tym roku po raz pierwszy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku obchodzili uroczystość Inauguracji razem ze studentami Uczelni. V Jubileuszową Inaugurację UTW i zarazem X Inaugurację Roku Akademickiego 2009/2010 rozpoczęła Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, po której w murach Uczelni odbyła się część oficjalna. Homilię i wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Robert Nęcek, Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej, który przybył na zaproszenie słuchaczy UTW.

IV. Inauguracja Roku Akademickiego UTW

23.11.2008r. odbyła się IV uroczysta inauguracja. Na inaugurację przybyli JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Józef Bergier, kanclerz mgr inż. Leszek Pietruczenko, Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski oraz Starosta Bialski Tadeusz Łozowski, Przewodnicząca UTW Filii Lublin. Specjalnie na tą uroczystość przybyła Prezes Brzeskiego UTW na Białorusi Eugenia Seredyńska oraz Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia UTW p. Andrzej Krygier, który wygłosił wykład inauguracyjny nt. ”AJUTA jako dzieło prof. Pierre'a Vellasa”.

III. Inauguracja Roku Akademickiego UTW

21.11.2007r. obyła się trzecia już Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego UTW; wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. nadzw. dr hab. Marian Nowak nt. ”Wychowawcze i rozwojowe perspektywy „Jesieni Życia”.

II. Inauguracja Roku Akademickiego UTW

W dniu 15.11.2006 r. odbyła się druga Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego. Wykład inauguracyjny pt. „Promocja zdrowia w autoedukacji osób starszych” wygłosiła dr Zofia Kubińska. Gościliśmy również prezesa honorowego UTW w Białymstoku.

I. Inauguracja Roku Akademickiego UTW

Pierwsza Uroczysta Inauguracja UTW odbyła się 20 lutego 2006 roku, z udziałem JM Rektora Józefa Bergiera, Prorektora i Kanclerza. Inauguracyjny wykład wygłosił prezes białostockiego UTW, pan Czesław Kryszkiewicz.

Katyń

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju,
zniewolenia, za cenę jego śmierci.
[Jan Paweł II]

Pobierowo 2012- Kopenhaga, most Oresundsbro, Malmö

Program wycieczki:
godz.02:00 Zbiórka uczestników wycieczki przy biurze „FREGATA” ul. Żeromskiego 1 Przejazd do portu Rostock, godz. 05:30 zaokrętowanie na promie, godz. 06:00-08:00 przeprawa morska do duńskiego portu Gedser. Przejazd przez wyspy duńskie w okolice Kopenhagi. Przejazd do Szwecji przez jedno z najdłuższych połączeń między lądami w Europie, Øresundsbro (tunel, sztuczna wyspa, most - ok.17 km). Pokazanie najciekawszych miejsc stolicy południowej Szwecji- Malmö : m.in. Rynek Główny z Pomnikiem Karola X Gustawa i urbanistycznym układem ulic z zabytkową zabudową , Ratusz Miejski, Malmohaus- pierwsza forteca z XV w. obecnie obiekt muzealny, zabytkowy dworzec kolejowy, zabytkowa Apteka Pod Lwem, Rezydencja Wojewody. Spacer zabytkowym deptakiem. Powrót do Danii mostem Øresundsbro, przejazd do Kopenhagi. W stolicy Danii zobaczymy m.in.: Syrenkę Kopenhaską, pomnik bogini Gefion, odprawę warty Gwardii Królewskiej, kościół Marmurowy, zespół pałacowy Amalienborg, pomnik Andersena , osiemnastowieczną dzielnicę portową Nyhavn. Spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy – ulicą Stroget, znaną m. in. z najmodniejszych sklepów, występów licznych artystów, muzyków i kuglarzy. Fakultatywnie rejs kanałami Kopenhagi. Ok 18:00 wyjazd z Kopenhagi, przejazd do bazy promowej w Gedser godz. 21:00-23:00 przeprawa promowa do Rostock g. 01:30 Przyjazd do Świnoujścia, zakończenie wycieczki

 

[Album not found]

LOGOWANIE

| Zarejestruj się | Nie pamiętasz hasła?

WYDARZENIA
ANKIETA

Czy UTW jest dobrym przedsięwzięciem?

Zobacz wyniki

Ładowanie ... Ładowanie ...